Beeldschermwerk oorzaak van veel fysieke klachten. Pausit helpt

43% van beeldschermwerkers hebben klachten aan armen, nek en schouders gehad. Dit blijkt uit een factsheet die TNO heeft gepubliceerd over beeldschermwerk anno 2021. Pausit, het bewegingsprogramma voor achter de computer, draagt bij aan het voorkomen van fysieke klachten.

Uit de factsheet van TNO blijkt verder dat bijna de helft van de Nederlanders (45%) minstens 6 uur per werkdag beeldschermwerk doet. Van de mensen die thuiswerken tijdens COVID-19 zit zelfs 89% langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm. Van deze thuiswerkers neemt slechts 36% regelmatig een (korte) pauze. 

Bewegingspauzes met Pausit

Met Pausit hebben medewerkers een eigen personal trainer op hun computer. De software stelt geregeld pauzes voor die hen helpen om ook achter het beeldscherm regelmatig te bewegen tijdens de werkdag. Dit kan preventief klachten voorkomen, want de factsheet van TNO, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, laat onder andere zien dat:

  • Werknemers met meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk een verhoogde kans hebben op klachten aan armen, nek en schouders. 
  • één vijfde van de beroepsziekten die in het afgelopen jaar zijn gediagnosticeerd voorkomen bij werknemers die aangeven op een werkdag 6 uur of meer beeldschermwerk te doen.

Wat kunt u als werkgever doen?

Van alle werknemers die aangeven op een werkdag 6 uur of meer beeldschermwerk te doen, geeft 30% aan dat arbomaatregelen nodig zijn ten aanzien van langdurig beeldschermwerk, omdat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn. 15% geeft zelfs aan dat er geen arbomaatregelen getroffen zijn.

Als werkgever kunt u arbomaatregelen treffen door te zorgen voor goede werkplekken en door informatie te verstrekken over het instellen van de werkplek. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers de gelegenheid krijgen regelmatig bewegen. Dit kan met Pausit, pauzesoftware! Pausit zorgt voor meer beweging op de werkdag. Het programma bevat fysieke en mentale oefeningen om arbeidsgerelateerde klachten te voorkomen en helpen herstellen.

Wilt u weten hoe het werkt? Bezoek ons webinar of probeer Pausit nu gratis!