Pausit Benelux verkozen tot Top leverancier Arbo en Gezondheid

Dit was de uitkomst van het jaarlijkse ‘Partner of Choice’ onderzoek van kennisplatform voor arboprofessionals ARBO van VMN media.

Onder de respondenten werd de leveranciersbetrokkenheid gepeild en de voorkeur voor leveranciers van Arbo en Gezondheidsproducten en/of diensten.

Als challenger in deze nieuwe markt (NL) is het gaaf om te merken dat wij herkent worden om hetgeen wij nastreven, namelijk meer bewegen op de werkplek en klachtenvrij werken.

In totaal gaven 412 arbo-experts hun mening, waarbij 79% nauw betrokken is bij de inkoop van goederen en diensten uit bovengenoemde categorie.

Meer weten? Klik op de link

Waarom zijn arboprofessionals enthousiast over Pausit?

Met Pausit hebben medewerkers een eigen personal trainer op hun computer. De software stelt geregeld pauzes voor die hen helpen om ook achter het beeldscherm regelmatig te bewegen tijdens de werkdag. Dit kan preventief klachten voorkomen, want de factsheet van TNO, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, laat onder andere zien dat:

  • Werknemers met meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk een verhoogde kans hebben op klachten aan armen, nek en schouders. 
  • één vijfde van de beroepsziekten die in het afgelopen jaar zijn gediagnosticeerd voorkomen bij werknemers die aangeven op een werkdag 6 uur of meer beeldschermwerk te doen.

Wat kunt u als werkgever doen?

Van alle werknemers die aangeven op een werkdag 6 uur of meer beeldschermwerk te doen, geeft 30% aan dat arbomaatregelen nodig zijn ten aanzien van langdurig beeldschermwerk, omdat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn. 15% geeft zelfs aan dat er geen arbomaatregelen getroffen zijn.

Als werkgever kunt u arbomaatregelen treffen door te zorgen voor goede werkplekken en door informatie te verstrekken over het instellen van de werkplek. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers de gelegenheid krijgen regelmatig bewegen. Dit kan met Pausit, pauzesoftware! Pausit zorgt voor meer beweging op de werkdag. Het programma bevat fysieke en mentale oefeningen om arbeidsgerelateerde klachten te voorkomen en helpen herstellen.

Wilt u weten hoe het werkt? Bezoek ons webinar of probeer Pausit nu gratis!