‘Pausit is voor ons de perfecte oplossing’

Sinds eind 2020 werkt Pausit samen met verzekeringsmaatschappij Bovemij N.V. We vroegen projectmedewerker vitaliteit Mees Smit hoe ze binnen Bovemij omgaan met de thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en welke rol Pausit speelt binnen hun vitaliteitsprogramma.

Kan je iets meer over jezelf vertellen?

Tijdens mijn studie Sport, gezondheid en management groeide mijn interesse naar gezondheid en is de passie voor het vak duurzame inzetbaarheid ontstaan. Hier wil ik dan ook graag een actieve bijdrage in leveren.

Zo ben ik onder meer werkzaam geweest als projectmanager bij Vitaal Lab, waar ik me heb beziggehouden met preventief medische onderzoeken bij organisaties. Sinds mijn komst bij Bovemij ben ik betrokken bij het vitaliteitsprogramma. Dit programma bestond in z’n oorspronkelijke vorm al vijf jaar. Toen ik twee jaar geleden binnenkwam lag de wens er om dit programma te optimaliseren. Na eerst ervaren te hebben hoe het programma in zijn originele vorm impact maakte, ben ik begonnen met het maken van een plan om dit te optimaliseren. Er liggen nu een aantal mooie plannen klaar om de medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren in vitaliteit.

Omdat ik in mijn eentje ben, zitten mijn dagen zaten al snel vol met het organiseren van een algemeen programma voor onze medewerkers. Hierdoor heb ik weinig tijd om te kijken naar vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld werkdruk. Ook dit heb ik meegenomen in het optimaliseren van het vitaliteitsprogramma, zodat hier tijd voor vrij komt. Zo kunnen we efficiënt gaan werken aan het verbeteren van vitaliteit.

Wat betekent vitaliteit voor jou?

Dat je energiek bent, jezelf gelukkig voelt en goed in je vel zit. Ik kijk op twee manieren naar vitaliteit. Enerzijds kan je zelf werken aan jouw vitaliteit, door wel of niet goed voor jezelf te zorgen. Dat is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf. Anderzijds zijn er allerlei factoren die van invloed zijn op jouw vitaliteit, zoals bijvoorbeeld werkdruk. Het is de werkgeversverantwoordelijkheid om te zorgen voor een vitale werkomgeving waarin mensen zich veilig voelen, er wordt gestuurd op het voorkomen van werkstress en dat er een gezonde werkplek wordt gecreëerd voor iedereen.

Wat doe je eigenlijk zelf aan vitaliteit?

Ik probeer zo gezond mogelijk te leven. Ik houd enorm van fietsen en mountainbiken. Ik ben twee jaar geleden tijdens corona weer begonnen met wielrennen en dat beviel zo goed dat ik nu zelfs wedstrijden fiets in de kelderklasse van het wielrennen. Ik probeer minimaal 4 keer per week een rit te maken op de fiets en daarnaast 1 a 2 keer naar de sportschool. Aankomende zaterdag doe ik mee met de toerversie van de Amstel Gold race. Het weer zit nog niet echt mee, dus ik ga me maar alvast mentaal voorbereiden op het fietsen van zes uur in de regen. Een biertje na afloop is dan wel extra lekker (en goed voor de mentale ontspanning).

Hoe meten jullie gezondheid van de medewerkers?

We voeren bij Bovemij periodiek een preventief medisch onderzoek uit. Daarmee halen wij informatie op over vitaliteit en krijgt de medewerker zelf ook inzichten. Daarnaast kijk ik naar een medewerkerstevredenheidsonderzoek, verzuimcijfers, een RI&E, verdiepende onderzoeken en krijg ik natuurlijk van alles mee van gesprekken met collega’s. Deze inzichten samen geven een goede basis om de vitaliteit te monitoren en een programma te ontwikkelen. Vooral het gesprekken voeren met collega’s is erg waardevol

Uit het PMO bleek bijvoorbeeld dat we het goed doen op het gebied van beweging, maar we zitten wel veel te lang op een dag. Dan kun je aan de beweegnorm voldoen, maar als je de rest van de dag zittend doorbrengt dan ben je nog steeds niet zo goed bezig. De beweegfrequentie op de werkplek is dus heel belangrijk. Het kan zo zijn dat je zoiets niet meet met een onderzoek, waardoor je een vertekend beeld krijgt.

Wat deden jullie extra aan vitaliteit toen de pandemie begon?

Om te beginnen hebben wij  workshops voor vitaal thuiswerken georganiseerd, hoe je je werkplek instelt, het regelmatig bewegen in de thuisomgeving en gezond eten tijdens het thuiswerken. We hebben pauzesoftware geïnstalleerd, waarmee we de medewerkers stimuleren om frequent te bewegen. Daarnaast hebben we challenges gedaan om in beweging te blijven, workshops over gezonde voeding gegeven en workshops voor onze leidinggevenden hoe om te gaan met werkdruk en werkstress. Bij één challenge heeft Olga Commandeur een webinar gegeven als kick-off. Hierbij konden mensen diverse activiteiten en sporten doen, waarbij ze op elk niveau werden uitgedaagd. De focus lag daarbij op meer bewegen en niet per se meer sporten.

Hoe ziet jullie gezondheidsbeleid eruit na corona?

Omdat we hybride gaan werken ben ik de mogelijkheden voor een digitaal platform aan het verkennen. Hiermee kunnen medewerkers op individueel niveau aan de slag met vitaliteit. Zo kan de medewerker tijd en plaats onafhankelijk werken aan zijn of haar vitaliteit.

Daarnaast gaan we kijken hoe we mensen die we niet kunnen stimuleren door middel van dit platform, toch kunnen bereiken. Hierover zijn we al in gesprek met een leuke partij. Zo kan ik in de toekomst hopelijk iedereen binnen Bovemij een beetje helpen op weg naar een betere leefstijl.

Veel mensen van onze mensen vinden Pausit prettig, zeker omdat je het kan aanpassen naar je persoonlijke situatie.

Waarom zijn jullie gestart met Pausit?

Om meer beweging op de werkplek te stimuleren, zijn we eind 2020 gestart met Pausit. Bijna al onze collega’s zitten de hele werkdag. Veel van hen blijven op hun stoel zitten tot het pauze is, om vervolgens na de pauze weer te blijven zitten tot het einde van de werkdag. Voorheen hadden we initiatieven met kookwekkers, maar dit bleek niet erg effectief en was niet werkbaar op de werkplek. Pausit is dus een mooie oplossing.

Hoe ervaren jullie werknemers het softwareprogramma?

We hebben Pausit standaard op alle laptops van Bovemij laten zetten. Als iemand geen gebruik wilt maken van de software, dan kunnen ze deze uitzetten. Veel mensen vinden het een prettige tool, zeker omdat je het kan aanpassen naar je persoonlijke situatie. Het mooie van de software is dat het inspeelt op twee facetten. Enerzijds de herinnering om te pauzeren en te bewegen en anderzijds de kracht van de fysieke en mentale oefeningen. Er waren mensen die het niet nodig vonden om de oefeningen te doen, waarbij we aangaven dat het juist zinvol is om de reminder zodat ze het werk onderbreken met een andere bewegingsvorm. Er is nog steeds een grote groep die enthousiast is. Voor hen is het prettig om oefeningen te doen die zowel preventief werken als ook gericht om bepaalde spiergroepen aandacht te geven.  

Welke voordelen springen er wat jou betreft echt uit?

Je kan zelf kiezen welke oefeningen je prettig vindt en er is een mooie reminder van jouw eigen personal trainer.

Zie je nog verbeterpunten/aanpassingen in ons programma om er nóg meer uit te kunnen halen?

Het programma vind ik goed zoals het is, maar ik zie zeker extra kansen richting de toekomst. Je kan wellicht de app wat verder uitbreiden, bijvoorbeeld met meer weetjes, tips en trucs. In dat moment kan je weer meer informatieoverdracht tot stand brengen om ze meer mee te krijgen. Dus het bewegingsmoment pakken om meer te bereiken met Pausit.

Heb jij tot slot nog een tip voor eventueel geïnteresseerden?

Ja! Ga Pausit uitproberen met een team en kijk hoe het aanslaat bij jouw collega’s.